Osobom, które są przekonane, że obraz powstał w atelier średniowiecznego fałszerza proponuję przeprowadzenie nieskomplikowanego eksperymentu:

  • otwórz zdjęcie welonu w programie graficznym,

  • usuń składowe green i blue z obrazu,

  • wzmocnij składową red,

  • przeczytaj opis męki Chrystusa w Ewangeliach.


Przetwarzanie obrazu w programie graficznym

Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go...
Mt 26,67

Jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Jan 18,19-23

Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: ‘Witaj, Królu żydowski’. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
Mt 27,28-30

 


Wizerunek przetworzony w programie graficznym